Author: deschooling

ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส นักวิชาการ สสวท. ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาเนื้อหาและเครื่องมือในการสอน และผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ใน สสวท.

คุณเธียรสิทธิ กิตติจิตต์ นักวิจัย ในทีมวิศวะสิ่งแวดล้อมจุฬาฯ สร้างการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆแต่สังคม และเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกม The Ozonor ที่ใช้เพื่อสื่อสารเรื่องผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

Deschooling Game ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ จึงอยากชวนให้เห็นถึง แนวคิดในการสื่อสารข้อมูลสิ่งแวดล้อม ให้เป็นงานวิจัยที่เล่นได้ และจุดเด่นที่บอร์ดเกมสามารถพาให้คนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านบอร์ดเกมได้อย่างไร

ผู้ที่เล่นเกมเป็นร้อยๆ รอบ ก็อาจจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยก็ได้ ถ้าขาดกระบวนการถอดบทเรียน

Deschooling Game จึงอยากแนะนำ กระบวนการถอดบทเรียน เพื่อไม่ให้การเล่นเกมเป็นแค่การเล่นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้น แต่ทำให้ได้ประสบการณ์ที่มีค่าเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้

มาทำความรู้จัก ความคิดของ แดนไท สุขกำเนิด หนึ่งในนักออกแบบเกมของ Deschooling Game มากยิ่งขึ้นกับ ในแง่มุมสุดพิเศษในสไตล์ Deschooling game ครับ

กิจกรรมในงาน TEP - Thailand Education Partnership ภาคีเพื่อการศึกษาไทย

--เราเชื่อในพลังของการเล่าเรื่อง--

และในเรื่องเรื่องเดียวนั้นสามารถเล่าได้หลายแง่มุม ซึ่งการเล่าเรื่องให้น่าสนใจนั้นไม่ใช่พรสวรรค์แต่สามารถฝึกฝนได้ เราจึงทำเกม เรื่องเล่า เม้าท์มอย ขึ้นมาครับ >>> คลิกเพื่อ Download เกมเรื่องเล่าเม้าท์มอยได้เลย <<<