“งานวิจัยที่เล่นได้” ด้วยการออกแบบบอร์ดเกม – คุณเธียรสิทธิ กิตติจิตต์

คุณเธียรสิทธิ กิตติจิตต์ นักวิจัย ในทีมวิศวะสิ่งแวดล้อมจุฬาฯ สร้างการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆแต่สังคม และเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกม The Ozonor ที่ใช้เพื่อสื่อสารเรื่องผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

Deschooling Game ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ จึงอยากชวนให้เห็นถึง แนวคิดในการสื่อสารข้อมูลสิ่งแวดล้อม ให้เป็นงานวิจัยที่เล่นได้ และจุดเด่นที่บอร์ดเกมสามารถพาให้คนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านบอร์ดเกมได้อย่างไร

 “งานวิจัยที่เล่นได้” ผ่านการออกแบบบอร์ดเกม

ในมุมการถ่ายทอดข้อมูลวิจัยให้เล่นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสื่อแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับรูปแบบเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน

อย่างเกมการทำเนื้อหาสำหรับเกมนั้น ต้องไม่มากเกินไป และไม่ยากซับซ้อนจนเกินไป ในการเริ่มเล่น เพราะเกมควรเน้นการให้ได้ทดลองกับเนื้อหาให้เร็วที่สุด เป็นการจุดประกายความสนใจ และเปิดมุมมอง

สำหรับเนื้อหาที่ละเอียดขึ้น เมื่อผู้เล่นเริ่มสนใจสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมในรูปแบบเอกสาร หนังสือ หรือเว็บ จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมมากกว่า

หลักการสำคัญในการจัดการงานวิจัยที่เล่นได้คือ

  1. ข้อมูลที่นำมาใช้ในต้องถูกต้อง และ อัพเดท ซึ่งหลายๆครั้งจะสามารถทำให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านการช่วยจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจได้
  2. รูปแบบการเล่นต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเกม เพราะการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ไม่ใช่แค่การได้รับเนื้อหา เกมจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือการสื่อสารเนื้อหา แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เล่นโดยตรงได้ กลไกเกมวิธีการเล่นจึงต้องสะท้อนถึงเนื้อหาด้วยจึงจะเกิดการเรียนรู้

นอกจากนั้นข้อมูลที่ลึกยังช่วยทำให้เกมที่ออกแบบมีความโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยครับ

บอร์ดเกมช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงทำให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปเริ่มหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ ในคลิปจะยังมีแนวคิดและคำแนะนำต่างๆ ในการพัฒนาข้อมูลจากงานวิจัยที่มีข้อมูลซับซ้อนมากมายให้มาสู่บอร์ดเกมที่เล่นได้อีกครับ

 

สนใจการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้มากกว่านี้
ติดตามได้ทางเพจของพวกเราครับ
https://web.facebook.com/deschooling.game/

Leave a Reply

Your email address will not be published.