วิทยาศาสตร์ “จากกระดาษ…สู่เกมกระดาน” – ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส นักวิชาการ สสวท. ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาเนื้อหาและเครื่องมือในการสอน และผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ใน สสวท.

Deschooling Game ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ จึงอยากชวนให้เห็นถึงแนวคิดที่น่าสนใจในการใช้บอร์ดเกมเพื่อสร้างการเรียนรู้ และ ความสำคัญที่หน่วยงานหรือองค์กรการศึกษาจะหันมาใช้บอร์ดเกมเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์จากกระดาษ…สู่เกมกระดาน – ดร. ยศินทร์

ข้อแตกต่างระหว่างเกมกระดานกับหนังสือคือ

หนังสือส่งผ่านเนื้อหาให้กับผู้อ่านได้ แต่เกมกระดานมอบประสบการณ์ให้กับผู้เล่น ให้ผิดลองถูกในเกมได้ ได้ทดสอบความสามารถ-ความคิด-ความเชื่อของผู้เล่น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างความตระหนัก

จุดเด่นของเกมกระดานคือ

  1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียน เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นมิตรมากขึ้น
  2. การทวนเป็นเรื่องสำคัญในการเรียน เกมสามารถ ให้ความสนุก ความท้าทาย มาทำให้ผู้เรียนอยากเล่นซ้ำ ทบทวนและปรับปรุงวิธีคิดเพื่อให้ตนเองทำได้ดีขึ้น
  3. การเล่นเกมหนึ่งเกม ต้องใช้หลายทักษะร่วมกัน รวมถึงความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาบูรณาการ มาประกอบกันโดยไม่สามารถแยกส่วนได้

ในการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ ไม่ควรสื่อสารเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวหรือตัวหนังสือในตัวเกมเพียงเท่านั้น ควรให้กลไกของเกมแสดงออกถึงเนื้อหาการเรียนรู้ด้วย

เพราะฉะนั้นจึงควรหมั่นสังเกตความประทับใจต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีองค์ประกอบหรือกลไกแบบไหนบ้าง เพื่อเวลาเริ่มออกแบบเกมกระดาน จะสามารถเลือกกลไกที่เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ได้

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมุมมองและข้อควรระวัง ของการใช้เกมเพื่อการศึกษาในวงกว้าง ที่ไม่ได้จบแค่ในชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง ตามบทบาทหน้าที่ของ สสวท. ในยุคปัจจุบัน

สนใจการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้มากกว่านี้
ติดตามได้ทางเพจของพวกเราครับ
https://web.facebook.com/deschooling.game/

Leave a Reply

Your email address will not be published.