Interview

วิทยาศาสตร์ “จากกระดาษ…สู่เกมกระดาน” – ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส นักวิชาการ สสวท. ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาเนื้อหาและเครื่องมือในการสอน และผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ใน สสวท.

Read More »วิทยาศาสตร์ “จากกระดาษ…สู่เกมกระดาน” – ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

“งานวิจัยที่เล่นได้” ด้วยการออกแบบบอร์ดเกม – คุณเธียรสิทธิ กิตติจิตต์

คุณเธียรสิทธิ กิตติจิตต์ นักวิจัย ในทีมวิศวะสิ่งแวดล้อมจุฬาฯ สร้างการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆแต่สังคม และเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกม The Ozonor ที่ใช้เพื่อสื่อสารเรื่องผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

Deschooling Game ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ จึงอยากชวนให้เห็นถึง แนวคิดในการสื่อสารข้อมูลสิ่งแวดล้อม ให้เป็นงานวิจัยที่เล่นได้ และจุดเด่นที่บอร์ดเกมสามารถพาให้คนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านบอร์ดเกมได้อย่างไร

Read More »“งานวิจัยที่เล่นได้” ด้วยการออกแบบบอร์ดเกม – คุณเธียรสิทธิ กิตติจิตต์

เล่นให้ได้เรียนรู้ ต้องรู้จักการ “ถอดบทเรียน”

ผู้ที่เล่นเกมเป็นร้อยๆ รอบ ก็อาจจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยก็ได้
ถ้าขาดกระบวนการถอดบทเรียน

Deschooling Game จึงอยากแนะนำ กระบวนการถอดบทเรียน เพื่อไม่ให้การเล่นเกมเป็นแค่การเล่นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้น แต่ทำให้ได้ประสบการณ์ที่มีค่าเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้

Read More »เล่นให้ได้เรียนรู้ ต้องรู้จักการ “ถอดบทเรียน”

มาอัพเกรดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม กับ มารู้จักแดนไท สุขกำเนิด

มาทำความรู้จัก ความคิดของ แดนไท สุขกำเนิด หนึ่งในนักออกแบบเกมของ Deschooling Game มากยิ่งขึ้นกับ ในแง่มุมสุดพิเศษในสไตล์ Deschooling game ครับ

Read More »มาอัพเกรดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม กับ มารู้จักแดนไท สุขกำเนิด